De Wet van Newtown

Vrijdag werden 20 kinderen van zes en zeven jaar jong en 6 volwassenen doodgeschoten op hun school in Newtown, Connecticut. Zij waren de zoveelste slachtoffers in en van een land waar wapenbezit widespread is en wordt gevierd als de ultieme vrijheid en het recht op zelfverdediging van ‘de’ Amerikaan.

Waar het Amerikanen goed uitkomt, wijzen ze graag naar hun trotse verleden. In de Bill of Rights van 1791 wordt the right of people to keep and bear arms beschermd en vastgelegd. Dat was natuurlijk wel een andere tijd. Zo kun je nu ook niet meer verwijzen naar de periode van voor 1865 toen er nog slavernij was om je discriminerende gedrag tegenover de gekleurde medemens te rechtvaardigen.

Machtige belangenorganisaties als de NRA, de National Rifle Association, cultiveren de afkeer van en de haat tegen een almachtige overheid en geven daarmee de burger alle vrijheid zich te verdedigen, de facto niet tegen de overheid maar tegen die andere burger die ook gewapend is.

De gevangenissen in de V.S. puilen uit, het aantal wapens wordt geschat rond de 300 miljoen, en het aantal vuurwapendoden is een griezelige x-factor ten opzichte van andere ‘beschaafde’ Westerse landen.

Maar ook nu geldt de Eerste Wet van Newtown voor veel Amerikanen. Je moet wel een wapen hebben om je te beschermen tegen dat soort gekken zoals in Newtown. Maar je kunt je toch beter beschermen tegen dat soort gekken als die luncatic niet overal vrijelijk wapens kunnen kopen. En bij wapens hebben we het niet over een zakmes of een alarmpistool, maar over schiettuig dat ook door het Amerikaanse leger wordt gebruikt.

Elke keer scheuren onze harten, roepen we hoe het toch mogelijk is, en tegelijkertijd wachten we op het volgende drama. Ook nu komt er geen guns control. Wapenbezit is heilig, het recht van het individu blijkt telkens belangrijker dan het belang van de samenleving.

Misschien is dat wel het grootste drama: de V.S. is geen samenleving, maar een verscheurde, overbewapende gated community waar het recht van de sterktste uit de loop van een geweer en van de dollars van de wapenlobby komt.